Årets avslutning med KM för Brottarskolan och de yngre grupperna arrangerades i träningslokalen söndagen den 7 maj.

30 st förväntansfulla yngre vägdes in och delades upp i 8 olika viktklasser. Ett stort antal föräldrar,syskon och anhöriga gjorde lokalen knökafull. Efter det att domare Johakim blåst eld upphör i den 46:e och sista matchen, vidtog diverse prisutdelningar, korvgrillning  m m i anslutning till vår klubblokal i Gamla Idrottshuset.    De nykorade klubbmästarna heter som följer:

Alva Junefjäll, Eddie Svensson, Leo Lazik, Hugo Svahn, Tim Carlström Kaya, Linnéa Almqvist, Elvira Jakobsson  samt Erik Berglund.
Väl mött alla till en ny brottarsäsong i början av september månad !