4 av klubbens brottare tävlade i Knalleträffen under lördagen. Bäst lyckades William Svensson som vann klassen Gr 11 efter 3 övertygande fallsegrar. Detta var Williams debut i licenstävling.

Noel Thorén och Whilliam Helander blev 4:a respektive 5:a i Gr 14 52 kg. Walter Petersson saknade motståndare i Gr 9 och fick ta steget upp bland de äldre brottarna i Gr 11, vilka visade sig vara ett nummer för stora. Klubbens bidrag till domarna utgjordes av Johakim Knutsson och Ali Ahmadi som gjorde bra insatser. 129 brottare vägde in och tävlingen tog 5 h i anspråk