Påminner härmed om att det är dags att betala medlemsavgift till HAIK för brottaråret 2023.
Avgiften är 400 kr eller 600 kr i familjeavgift.
I familjeavgiften kan ingå flera personer som tränar eller deltager i vår verksamhet. Som enbart stödmedlem betalar du 200 kr.

Betala helst in på Huskvarna AIK:s plusgirokonto 10 94 78 – 8 alternativt till swishnummer 123 472 952 1
Skriv namn och hela ditt personnummer (10 siffror)