Flera Huskvarna brottare gjorde lyckade insatser i tävlingen